ביטוחי חבויות

ביטוח חבויות כפוף לפקודת הנזיקין הקיימת בישראל, ביטוח חבויות הוא ביטוח שלפיו “חייב המבטח לשפות בגין חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי”.

לרשות המבוטחים עומדות הפוליסות הבאות:

  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
  • ביטוח חבות מעבידים
  • ביטוח חבות המוצר
  • ביטוחי חבויות משולבים
  • ביטוח אחריות מקצועית

מבוטח יקר!
ש.ל. סוכנות לביטוח מחוייבת להתאים לך את הביטוח המדוייק ביותר לפי הצרכים שלך.
 
לקבלת הצעה לחץ כאן

כתיבת תגובה